nl

Schade veroorzaakt door zelfrijdende voertuigen: wie is verantwoordelijk?

Publicatiedatum: 01/03/18
Schade veroorzaakt door zelfrijdende voertuigen: wie is verantwoordelijk?

Tot voor kort zagen we zelfrijdende auto’s enkel in sciencefiction films.  Nu beweren verschillende autofabrikanten dat wij binnen dit en vijf jaar zelfrijdende auto’s zullen terugvinden op onze wegen. De introductie van de zelfrijdende voertuigen zal een drastische weerslag hebben op de juridische afwikkeling van verkeersongevallen. Wie is verantwoordelijk?

 De dag van vandaag treft men in auto’s reeds technologie aan die de rijtaak al gedeeltelijk van de bestuurder overneemt. Denk bijvoorbeeld aan Adaptive Cruise Control of Lane Keeping Assistance. Deze evolutie zal zich verderzetten totdat auto’s personen en/of goederen geheel zelfstandig van de ene naar de andere plaats kunnen brengen zonder enige tussenkomst van een inzittende. De introductie van zelfrijdende voertuigen zal het verkeer vermoedelijk veilig maken. Maar wat als het toch misloopt? Wie is dan aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het zelfrijdend voertuig?

Kan een slachtoffer de gebruiker van het zelfrijdend voertuig aanspreken? In dergelijk geval wordt het gedrag van het voertuig medebepaald door een softwaresysteem en verschillende sensoren. De gebruiker beschikt wel nog over de mogelijkheid om de beslissingen van zijn voertuig te verwerpen. In dit geval zal de gebruiker nog steeds aansprakelijk zijn voor het ongeval. Overtredingen van het Wegverkeersreglement die door een zelfrijdend voertuig worden begaan, kunnen persoonlijk aan de gebruiker ervan worden toegerekend. De persoon die toezicht en controle kan uitoefenen over het zelfrijdend voertuig, moet als bestuurder worden beschouwd, ook al stelt hij geen handelingen waarmee hij effectief een invloed op de bewegingen van het voertuig uitoefent.

 Het is natuurlijk mogelijk dat het ongeval tot stand kon komen door het disfunctioneren van zijn software of hardware. In dat geval vertoont het zelfrijdend voertuig een gebrek. Het slachtoffer kan in dat geval ook de bestuurder van het voertuig verantwoordelijk stellen.

Kan het slachtoffer van een ongeval de autofabrikant zelf aansprakelijk stellen indien er een probleem optrad met de software of hardware? Tegen de softwareontwikkelaar kan het slachtoffer alleszins niets beginnen. Software wordt, in het kader van productaansprakelijkheid, mogelijk niet beschouwd als een product. Verder kan het zijn dat er geen gebrek was met de zelflerende software op het ogenblik dat deze door de ontwikkelaar in het verkeer werd gebracht. In ieder geval blijft de autofabrikant buiten schot indien de schade het gevolg is van het softwaresysteem.

Besluit

Het is duidelijk dat de opkomst van informatietechnologie ons bestaand recht voor grote uitdagingen stelt. Zo is ons aansprakelijkheidsrecht niet voldoende aangepast aan de komst van zelfrijdende voertuigen. Op dit ogenblik kan het slachtoffer van schade veroorzaakt door een zelfrijdend voertuig zich alleen richten tot de bestuurder van het voertuig. De autofabrikant en softwareontwikkelaar blijven nog buiten schot. 

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie