nl

Oude bouwmisdrijven binnenkort te regulariseren?

Publicatiedatum: 20/02/18

Vlaams Minister Schauvliege bevoegd voor ‘omgeving’ heeft eerder deze week wereldkundig gemaakt dat zij het gemakkelijker wil maken om bouwmisdrijven te regulariseren. Menig Vlaming met een onvergunde schuur of veranda zou deze illegale toestand kunnen regulariseren en hierdoor bij verkoop mogelijks een meerwaarde realiseren… of niet?

Het is duidelijk dat Vlaams Minister Schauvliege met deze gewaagde uitspraak menig Vlaming aanspreekt. Echter, zij nuanceerde onmiddellijk dat het om een ‘algemene regularisatie’ zou gaan.

Het zou niet de bedoeling zijn om plotseling alle bouwmisdrijven goed te keuren die opzettelijk werden begaan. Doch zou het uitgangspunt te vinden zijn in het beëindigen van de rechtsonzekerheid die er heerst omtrent illegale constructies. Het is geen publiek geheim dat er zich naar schatting ‘tienduizenden’ oude bouwovertredingen in Vlaanderen bevinden.

Bovendien zal zulke regularisatie gekoppeld worden aan een reeks van voorwaarden. Vooreerst zouden enkel bouwovertredingen die reeds langer dan 10 jaar uitgevoerd worden in aanmerking komen. Daarnaast zou de bouwovertreding maar geregulariseerd kunnen worden indien in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening in de overheid. Vervolgens zouden bouwovertredingen waarvoor actueel een procedure loopt of een boete werd voor uitgeschreven uitgesloten worden. Mogelijks zou voorzien worden in een heffing op meerwaarde wanneer de eigendom door de bouwinbreuk in waarde stijgt.

Dit geeft aan dat de vergunningverlenende overheid steeds over een bepaalde vrijheid zou blijven beschikken omtrent de beoordeling of de bouwinbreuk ‘inpasbaar’ is in de omgeving. Uiteraard zal het aan de burger toekomen te bewijzen dat de bouwinbreuk reeds langer dan 10 jaar bestaat.

Het voorstel van Vlaams Minister Schauvliege gaat nu naar de Vlaamse regering.

Besluit

Het voornemen van Vlaams Minister Schauvliege om een bijzondere regularisatie uit te voeren voor bepaalde bouwinbreuken kan enkel maar toegejuicht worden. Echter dit voornemen is op heden nog geen wet en kan dus vandaag nog niet gehanteerd worden. Wij volgen deze dossiers verder op en berichten u verder wanneer er meer nieuws beschikbaar is. U kan steeds contact met ons opnemen voor de meest recente juridische ontwikkelingen hierover.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie