nl

Een naaste van mij is slachtoffer van een ongeval. Heb ik recht op een vergoeding?

Publicatiedatum: 22/12/17
Een naaste van mij is slachtoffer van een ongeval. Heb ik recht op een vergoeding?

Indien u het slachtoffer wordt van ongeval, heeft u in principe recht heeft op een integrale vergoeding van de door u geleden schade.

Niet alleen het slachtoffer heeft recht op een vergoeding. Ook de naasten of de nabestaanden van het slachtoffer kunnen recht hebben op een schadevergoeding. Denk maar aan ouders die hun kinderen zien lijden naar aanleiding van een ongeval. Ook zij hebben recht op een integrale vergoeding van de schade die zij lijden door de confrontatie met het leed van het slachtoffer of omdat het schadegeval een impact heeft op hun vermogen.

De vraag is echter of dit principe ook geldt wanneer het slachtoffer zelf verantwoordelijk wordt geacht voor het ongeval?

1           Schade door weerkaatsing

Vaak wordt er - ten onrechte- vanuit gegaan dat schade enkel geleden wordt door het rechtstreekse slachtoffer van het schadegeval. Een ongeval kan natuurlijk ook een impact hebben op de naasten van het slachtoffer. Deze schade kan bestaan uit morele en uit materiële schade. In dat geval is er geen sprake van rechtstreekse schade, maar van schade door weerkaatsing. Denk bijvoorbeeld aan de naaste familieleden van het slachtoffer dat in een coma ligt. Zij worden geconfronteerd met het zware lijden van het slachtoffer.

2           Verschillende fouten die hebben bijgedragen tot de schade?

Wanneer verschillende fouten van verschillende personen hebben bijgedragen tot de schade, kan het slachtoffer de volledige vergoeding van zijn schade eisen van elk van de schadeveroorzakers. Wordt in zo’n geval de volledige schade van het slachtoffer vergoed door één van de daders, dan kan hij daarvan een deel recupereren van de andere daders.

Wat in het geval dat het slachtoffer ook een fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot de schade? Denk bijvoorbeeld aan een wielertoerist die zijn voorwiel vastrijdt in een gleuf in het midden van het wegdek en daardoor zwaar ten val komt. Had de wielertoerist uiterst rechts gereden, zoals de Wegcode voorschrijft, zou hij niet in de gleuf zijn gereden. Daarentegen is de aanwezigheid van die gleuf op zich een gevaarlijke toestand die de wegbeheerder had kunnen vermijden. In het voorbeeld zijn zowel de wielertoerist als de wegbeheerder in fout. Zij dienen elk voor de helft in te staan voor de schade van het slachtoffer, de wielertoerist. De wielertoerist kan dus maar de helft van zijn schade eisen van de wegbeheerder.

3           Impact van de eigen fout van het slachtoffer op de schade gelden door de naasten

 Wat is de impact van de eigen fout van het slachtoffer op de schade gelden door de naasten? Hebben de naasten wel nog recht op een volledige schadevergoeding?

Het Hof van Cassatie heeft hieromtrent vaste rechtspraak ontwikkeld. Het Hof stelt dat de vergoeding van schade bij weerkaatsing zijn oorsprong vindt in de genegenheidsbanden.. De solidariteitsband tussen het rechtstreekse slachtoffer en de aanverwanten vormt met andere woorden de grondslag van de schade bij weerkaatsing. In die zin is de fout van het slachtoffer tegenstelbaar aan de aanverwanten die een schadevergoeding eisen voor schade bij weerkaatsing. Net zoals het slachtoffer zelf, zullen ook de naasten of nabestaanden slechts aanspraak kunnen maken op een mindere schadevergoeding. De aanverwanten dienen omwille van deze solidariteitsband de schade te dragen die het gevolg is van de eigen fout van het slachtoffer. In ons voorbeeld van de wielertoerist, zou dat concreet betekenen dat de naasten van de wielertoerist recht hebben op vergoeding van de helft van hun schade.

Besluit

Als slachtoffer van een schadegeval heeft u in principe recht op een integrale vergoeding van de door u geleden schade. Dit principe geldt niet als u als slachtoffer zelf ook een fout beging, die heeft bijgedragen tot de totstandkoming van het schadegeval. In dat geval heeft u slechts recht op een vergoeding van het deel van de schade, dat veroorzaakt werd door de fout van een ander.

Dit principe dient volgens het Hof van Cassatie tevens te worden doorgetrokken naar de schade geleden bij weerkaatsing door naasten of nabestaanden. Ook zij zullen slechts recht hebben op een minder hoge schadevergoeding, omdat hun recht wordt ‘aangetast’ door de aansprakelijkheid van het slachtoffer waarmee zij een genegenheidsband hebben.

             

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie