nl

Kraken wordt (eindelijk) strafbaar

Publicatiedatum: 17/11/17

Uw woning wordt gekraakt. Wat nu? Sinds 16 november 2017 staat u niet langer voor een voldongen feit waarbij u niet (meer) binnen kan in uw eigen woning. De wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans onroerend goed brengt wijzigingen aan in zowel het strafwetboek als het gerechtelijk wetboek. Een overzicht. 

1 Een bewoond pand

Iemand die zich schuldig maakt aan het binnendringen, bezetten of het verblijven in een bewoond pand zonder toestemming van de bewoner(s), riskeert voortaan een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete. Dit betekent dat de politie voortaan kan overgaan tot arrestatie van de kraker waarna hij/zij ter beschikking kan worden gesteld van het Parket en/of de onderzoeksrechter. 

2 Een onbewoond pand 

Iemand die zich schuldig maakt aan het binnendringen, bezetten of het verblijven in een onbewoond pand zonder toestemming van de bewoner, riskeert voortaan een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en een geldboete. Dit betekent dat de politie niet kan overgaan tot arrestatie. In dit geval kan de procureur des Konings, na een klacht van de bewoner(s) en na de kraker(s) te hebben gehoord, een bevel tot ontruiming geven. Dit bevel tot ontruiming moet op een zichtbare plaats worden aangeplakt aan het betrokken goed waarna de krakers over een termijn van 8 dagen beschikken om het pand te verlaten. De krakers kunnen wel beroep aantekenen tegen het bevel tot ontruiming bij het vredegerecht dat vervolgens binnen de 10 dagen moet beslissen. Gedurende deze periode wordt het bevel tot ontruiming geschorst en kan het niet ten uitvoer worden gelegd. Indien de kraker geen beroep aantekent en evenmin een gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming, riskeert hij een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en een geldboete. 

3 Procedure voor het vredegerecht 

Naast de hierboven geschetste mogelijkheid voor de procureur des Konings om een bevel tot ontruiming te geven, beschikt u als bewoner van een gekraakt (bewoond of onbewoond) pand ook over de mogelijkheid om u te wenden tot de vrederechter om de uithuiszetting te vragen van de kraker(s). De wetgever heeft deze procedure uitgewerkt in de nieuwe artikelen 1344novies tot 1344duodecies van het Gerechtelijk Wetboek waarbij er onder meer wordt voorzien in een snellere afhandeling van de procedure tot uithuiszetting dan voorheen het geval was. 


Besluit

De nieuwe wetgeving is ongetwijfeld een stap in de goede richting, maar roept tegelijk nog een paar bedenkingen op. Zo krijgt een kraker van een onbewoond pand nog steeds 8 dagen de tijd om de woning te verlaten en wordt deze termijn geschorst indien er hoger beroep wordt aangetekend door de kraker bij de vrederechter. Daarnaast is het ook maar de vraag of de procureur des Konings ook daadwerkelijk gebruik zal maken van zijn recht om de ontruiming te bevel. Het is niet ondenkbaar dat hij er de voorkeur aan zal geven dat het slachtoffer zich zelf wendt / moet wenden tot de vrederechter om een (langere en duurdere) procedure tot uithuiszetting op te starten. 

Meer over vastgoed- en goederenrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie