nl

Boscompensatiebijdrage wordt fors opgetrokken

Publicatiedatum: 24/10/17

Om te voorkomen dat de oppervlakte bos in Vlaanderen verder achteruitgaat is er conform het Bosdecreet een ontbossingsverbod van kracht. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan er een vergunning verleend worden om te ontbossen. Deze ontbossing moet echter bijna altijd door nieuw bos gecompenseerd worden.

De ontbosser bepaalt zelf of hij voor de compensatie in natura kiest, voor de financiële compensatie, of voor een combinatie van beide.

Een eerste mogelijkheid om bos te compenseren is door zelf een compensatiebos aan te planten.

Een tweede mogelijkheid is om een overeenkomst af te sluiten met de eigenaar van een stuk grond. De eigenaar van deze grond zal hierop een compensatiebos aanplanten. Hiervoor betaalt degene die ontbost dan een vergoeding aan de eigenaar.

Echter, meestal wordt gekozen voor een derde mogelijkheid en gebeurt deze compensatie door het betalen van een zogenaamde bosbehoudsbijdrage aan het boscompensatiefonds van de Vlaamse overheid. 

Deze bedraagt nu 3.50 euro/m² voor een naaldbos en 7.00 euro/m² voor een inheems loofbos. Voor de prijswijziging bedroeg de bosbehoudsbijdrage 1.98 euro/m² (80 BEF/m²-principe).

Het nieuw vastgesteld bedrag wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd op basis van de gezondheidsindexcijfer van de maand juni.

Er dient niet vergeten te worden dat er twee correcties bestaan op de compensatieplicht. Ten eerste dienen ontbossingen van meer dan 3 hectare steeds volledig in natura gecompenseerd te worden. Ten tweede dient de te compenseren oppervlakte vermenigvuldigd te worden met de toepasselijke boscompensatiefactor.

Besluit

Ontbossing betreft sedert een jaar een zgn. ’hot item’ in Vlaanderen. Minister Schauvliege heeft een hele reeks van maatregelen goedgekeurd om de verdere ontbossing van Vlaanderen tegen te gaan. Een van deze maatregelen betreft de forse verhoging van de boscompensatiebijdrage.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie