nl

Ontbossing door natuurverenigingen sterk ingeperkt

Publicatiedatum: 24/10/17

Het Bosdecreet voorziet in een belangrijke uitzondering op de decretale plicht om alvorens het overgaan tot het rooien van bomen over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken, nl. de eenvoudige melding indien de ontbossing voorzien is in een goedgekeurd beheersplan. Minister Schauvliege perkt deze ‘eenvoudige melding’ nu in.

Het artikel 4.2.1, 2° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat er een stedenbouwkundige- dan wel omgevingsvergunning verkregen dient te worden alvorens over te gaan tot het rooien van bomen. Binnen natuurreservaten waarvoor de ontbossing reeds voorzien was in een beheersplan, kunnen natuurverenigingen echter volstaan met een voorafgaande eenvoudige melding aan de bevoegde stedenbouwkundige- of omgevingsambtenaar.

Dit geldt enkel voor beheersplannen binnen natuurreservaten die goedgekeurd werden na 01.01.2009. Bovendien geldt dit enkel voor ontbossing die noodzakelijk is voor het behoud, het herstel of de ontwikkeling van een beschermde soort of habitat.

Deze voorwaarde wordt voortaan ingeperkt tot ontbossing die noodzakelijk is met het oog op de vastgestelde ‘instandhoudingsdoelstellingen’.

Dit betekent dat ontbossingen die niet onmiddellijk gelinkt kunnen worden aan een Europese soort of habitat niet meer mogelijk zijn binnen de ‘eenvoudige melding’.

Uiteraard kunnen natuurverenigingen via de reguliere en omslachtigere weg een stedenbouwkundige- dan wel omgevingsvergunning aanvragen om de beoogde rooien uit te voeren.
In de rand heeft Minister Schauvliege beloofd om een integratie en vereenvoudiging van de 6 verschillende ontbossingsregimes binnen de natuur- en boswetgeving na te streven.

Besluit

Natuurgebieden dienen voortaan tweemaal na te denken alvorens ontbossingen in natuurreservaten voorzien binnen een goedgekeurd beheersplan na een eenvoudige melding uit te voeren. De eenvoudige melding volstaat voortaan immers enkel maar met het oog op de vastgestelde ‘instandhoudingsdoelstellingen’. 

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie