nl

Plicht tot het stellen van een financiële zekerheid voor nabestemming bij ontginning afgeschaft

Publicatiedatum: 24/10/17

De regelgeving inzake oppervlaktedelfstoffen bepaalt o.a. dat ontginners verplicht zijn om een financiële zekerheid te stellen die ervoor moet zorgen dat zij hun verplichting tot eindafwerking van de ontgonnen sites nakomen. Voortaan zullen ontginners deze financiële zekerheid niet meer hoeven te stellen.

In het verleden werd weinig aandacht besteed aan wat met een groeve kon gebeuren na beëindiging van de ontginning, met het gevolg dat weinig reconstructie van een voormalig grindsgebied plaatsvond.

Hierin is verandering gekomen met het grinddecreet, m.n. door de plicht aan de ontginner op te leggen om het ontgonnen gebied af te werken en uit te rusten conform de nabestemming. Om de herinrichting te kunnen afdwingen, voerde de overheid een verplichte financiële zekerheid in. Het bedrag ervan moest in elk geval hoog genoeg zijn om de eindafwerking van alle percelen te kunnen afdwingen.

Enerzijds om de ontginningssector extra financiële ruimte te bieden en anderzijds doordat het imago van deze sector intussen opgepoetst werd zal de financiële zekerheid dus geschrapt worden.

Uiteraard blijft de plicht op de ontginner rusten om de ontgonnen terreinen af te werken. Na de decreetwijziging zal de eindafwerking binnen de 5 jaar na de stopzetting van de ontginning moeten plaatsvinden. Als de vergunde oppervlakte in zones werd ingedeeld en er gefaseerd wordt ontgonnen, geldt die termijn van 5 jaar per zone. Deze plicht geldt evenzeer nadat de ontginningsvergunning is verstreken, vervallen, ingetrokken of geschorst. Er geldt enkel geen verplichte eindafwerking voor daadwerkelijk niet-ontgonnen zones.

Jaarlijks dient de ontginner aan het departement Omgeving te melden welke (delen van) percelen dat jaar werden afgewerkt.

Het schrappen van het stellen van een financiële zekerheid geeft geen vrijgeleide aan de ontginners. Immers, de verplichting tot eindafwerking blijft in het oppervlaktedelfstoffendecreet staan en kan dus gesanctioneerd worden volgens de regels van het milieuhandhavingsdecreet en zijn uitvoeringsbepalingen.

Besluit

De Oppervlaktedelfstoffenregelgeving werd recent gewijzigd. Ontginners zullen voortaan geen financiële zekerheden meer hoeven stellen ter afdwinging van de nabestemming. In ruil dient de nabestemming binnen de 5 jaar na stopzetting gerealiseerd te worden, bij gebreke waarop de ontginner zich blootstelt aan sancties.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie