nl

Verwijlintresten bij overheidsopdrachten - Update

Publicatiedatum: 24/10/17

Wanneer een aanbesteder laattijdig overgaat tot het betalen van uitgevoerde prestaties zal zij binnen de overheidsopdrachtenregelgeving, net zozeer als in het gemeen recht, gehouden zijn tot verwijlintresten. Echter, verwijlintresten binnen overheidsopdrachten zijn een lucratieve belegging…

Om te bepalen welk percentage aan verwijlintresten van toepassing is, moet u nagaan of de kwestieuze opdracht:

  • Gesloten is vanaf 16.03.2013
  • Gegund is vanaf 08.08.2002 tot 15.03.2013
  • Gegund is voor 08.08.2002


Voor de overheidsopdrachten gesloten vanaf 16.03.2013 worden de verwijlintresten geregeld in artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken:

 

1e semester

2e semester

2013

9%

(periode 16.03.2013 – 30.06.2013)

8,5%

2014

8,5%

8,5%

2015

8,5%

8,5%

2016

8,5%

8%

2017

8%

8%


Voor opdrachten gesloten tussen 08.08.2002 en 15.03.2013 kan verwezen worden naar deze link

Wij brengen u tevens in herinnering dat deze verwijlintresten gelden van rechtswege en zonder ingebrekestelling naar rato van het aantal dagen overschrijding.

Voor opdrachten gesloten vanaf 16.03.2013 heeft u als opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor invorderingskosten.

Naast dit forfaitaire bedrag kan u als opdrachtnemer aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.

Besluit

Wanbetaling leidt tot verwijlintresten. Dit geldt tevens voor aanbesteders. Voor opdrachten gesloten in het tweede semester van 2017 blijft een verwijlintrest van 8% gelden, dit ongeacht de forfaitaire invorderingskosten en eventuele redelijke schadeloosstelling.

Rechtsdomeinen

Meer over overheidsopdrachten

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie