nl

Ook pacht wordt een integrale Vlaamse bevoegdheid

Publicatiedatum: 24/10/17

Een van de aspecten van de Zesde Staatshervorming betreft de integrale overheveling van de pachtbevoegdheid van het federale niveau naar het gewestelijke niveau. Dit betekent ook dat Vlaanderen bevoegd wordt voor de maximale rentabiliteitsoppervlakten.

Ingevolge artikel 12.7 van de Pachtwet worden de maximale rentabiliteitsoppervlakten voor de volgende 5 jaar vastgelegd.

Het systeem van de maximale rentabiliteitsoppervlaktes betreft een beschermingsmechanisme voor pachters die landbouwer zijn in hoofdberoep. Wanneer de pacht van zo’n landbouwer wordt opgezegd, kan deze vervolgens naar de vrederechter trekken om de opzegging te laten vernietigen als het bedrijf van de verpachter daardoor boven de zogenaamde ‘maximale rentabiliteitsoppervlakte’ zou uitkomen.

In theorie stelde de Federale regering de maximale rentabiliteitsoppervlaktes vast, maar in praktijk leggen de gewesten op grond van een samenwerkingsakkoord deze maxima vast.

De huidige maximale rentabiliteitsoppervlaktes werden vastgelegd in 2012 en gelden nog tot 25.11.2017. De Vlaamse maxima variëren tussen 115 hectare (in de Kempen) en 200 hectare (in de leemstreek), afhankelijk van het type landbouwgrond.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest werd de maximale rentabiliteitsoppervlakte vastgesteld op 110 hectare.
Op korte termijn worden aldus de nieuwe maximale rentabiliteitsoppervlaktes verwacht die voor de volgende 5 jaar zullen gelden.

Besluit

Als gevolg van de overheveling van de pachtregelgeving naar de gewesten, zullen de verschillende gewesten in de toekomst ook autonoom de maximale rentabiliteitsoppervlaktes vaststellen. De huidige maximale rentabiliteitsoppervlaktes zijn nog geldig tot 25.11.2017. De Vlaamse regering zal spoedig de nieuwe maximale rentabiliteitsoppervlaktes vaststellen die zullen gelden tot 2022.

Meer over vastgoed- en goederenrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie