nl

Bijkomende ‘uitgesloten diensten’ in Overheidsopdrachtenwet 2016

Publicatiedatum: 24/10/17

Een van de nieuwigheden die ingevoerd wordt door de Overheidsopdrachtenwet van 2016 betreft de ‘verdere’ uitsluiting van bepaalde diensten binnen dit toepassingsgebied.

De Overheidsopdrachtenwet van 2006 had reeds een hele reeks diensten buiten het toepassingsgebied van deze wet laten vallen. Bijgevolg waren deze diensten niet meer onderworpen aan het aanbestedingsrecht.

De Overheidsopdrachtenwet van 2016 voegt hier nog een reeks diensten aan toe, nl.: het aangaan van leningen; bepaalde diensten door non-profitorganisaties op het gebied van civiele bescherming en risicopreventie; openbaar personenvervoer per trein of metro wanneer zij onder het toepassingsgebied vallen van Verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en dienstenopdrachten inzake politieke campagnes geplaatst door een politieke partij in het kader van een verkiezingscampagne.

Naast voornoemde diensten vallen voortaan ook juridische diensten buiten het toepassingsgebied van de Overheidsopdrachtenwet 2016 voor zover zij betrekking hebben op:

  • vertegenwoordiging in rechte van een cliënt door een advocaat in een arbitrage- of bemiddelingsprocedure of in een procedure voor een rechter of overheidsinstantie;
  • juridisch advies dat wordt gegeven ter voorbereiding van voormelde procedures of indien er concrete aanwijzingen zijn en er een grote kans bestaat dat over de kwestie waarop het advies betrekking heeft, een dergelijke procedure zal worden gevoerd.


Belangrijk is wel dat deze uitzonderingen geen betrekking hebben op de andere juridische prestaties, zoals juridische dienstverlening geleverd buiten het kader van een dreigend of gematerialiseerd conflict. In deze gevallen zal er wel degelijk een beroep gedaan moeten worden op de mededinging, echter middels een ‘soepel’ aanbestedingsregime waarbij o.a. aan de aanbestedende overheid een ruime beoordelingsmarge wordt toegekend om de plaatsingsprocedure te kiezen; de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure kan bij voorkeur gehanteerd worden, …

Besluit

De Overheidsopdrachtenwet 2016 gaat dezelfde weg in als deze van 2006 door bijkomend bepaalde diensten uit te sluiten van het toepassingsgebied van de mededinging. Belangrijkste uitgesloten diensten betreffen het aangaan van leningen en bepaalde juridische diensten.

Rechtsdomeinen

Meer over overheidsopdrachten

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie