nl
De nieuwe modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Koninklijk besluit van 16 april 2018) is op 2 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Enkele jaren geleden werd beslist het privaat huurrecht te regionaliseren. In afwachting van een Vlaams huurdecreet bleven de bestaande (federale) regels van toepassing. Vlaanderen heeft ondertussen een ontwerp van decreet klaar. Hoewel de tekst nog niet definitief is, liggen de krijtlijnen vast.
Als onderneming moet u voldoen aan de regels voorzien in de GDPR indien u persoonsgegevens verwerkt. Dat wil zeggen: het verwerken (verzamelen, opslaan, raadplegen, gebruiken, verstrekken,...) van alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Opzegtermijn van amper één week voor de werkgever gedurende eerste drie maanden van de samenwerking vanaf 1 mei 2018.
Op 1 maart 2018 is het decreet handhaving omgevingsvergunning in werking getreden. Dit betekent dat het bestaande sanctiemechanisme zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening integraal en volledig wordt vervangen. Hierna geven wij u een bloemlezing van de belangrijkste nieuwigheden.
Op 22 december 2017 heeft de Vlaamse regering het decreet lokale besturen goedgekeurd. Dit decreet omvat alle regels voor de Vlaamse lokale besturen. Het is dan ook een waar megadecreet geworden met maar liefst 609 artikelen dewelke opgedeeld zijn in 6 delen.
De houder van de kentekenplaat is voortaan verplicht om, indien hij het vermoeden van schuld dat op hem rust heeft kunnen weerleggen, de identiteit van de onmiskenbare bestuurder mee te delen. De wetsbepalingen aangaande de aansprakelijkheid van de houder van de kentekenplaat, zoals ze hieronder verder uiteengezet zullen worden, zijn retroactief van toepassing op verkeersovertredingen begaan vanaf 15 februari 2018.
In onze grensregio komt het vaak voor dat Nederlanders verhuizen naar Belgisch Limburg. De Nederbelgen keren echter soms ook weer terug naar Nederland. Niet zelden is dat het geval naar aanleiding van een echtscheiding. In sommige gevallen zijn bij de verhuizing of remigratie minderjarige kinderen betrokken.
Indien sprake is van een echtscheiding tussen Nederbelgen die samen (minderjarige) kinderen hebben, rijst de vraag welke rechter bevoegd is om te oordelen over de kinderalimentatie. Daarbij rijst tevens de vraag welk recht hierop van toepassing is.
Bij aannemingsovereenkomsten wordt er standaard een vertragingsvergoeding of vertragingsboete opgenomen. Niet zelden is de vertragingsboete weinig realistisch berekend en geeft dit problemen bij de inning ervan. Wat is dan wel een correcte en evenwichtige vertragingsboete?
12345 ... 22
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie