nl
Een belangrijk onderdeel binnen het rechtsdomein ‘omgevingsrecht’ betreft het bijstaan van cliënten tijdens beroepen tegen omgevingsvergunningen, hetzij voor de aanvrager, hetzij voor belanghebbende derden. Immers, wanneer u geconfronteerd wordt met een weigering van de omgevingsvergunning voor uw droomhuis of wanneer uw buren hun droomhuis wel vergund zien maar dat u hierdoor onaanvaardbare hinder ervaart, kan u een administratief beroep instellen bij de deputatie van de provincie waar u woont dan wel bij het Vlaams Gewest.
Om het hoofd te bieden aan het coronavirus is de hoop van de wereld voornamelijk gevestigd op de recent ontwikkelde coronavaccins. Om het gehoopte resultaat te bereiken dient minstens 70% van de bevolking een prik te krijgen. Toch heeft de Belgische wetgever beslist om de vaccinatie niet te verplichten. De vraag stelt zich vervolgens of werkgevers zelf, in het kader van hun werkgeversgezag, hun werknemers kunnen verplichten om zich tegen het virus te laten vaccineren?
De overdracht van een familieonderneming wordt vaak ervaren als een moeizaam proces. Wordt de familieonderneming verkocht? Worden de aandelen niet beter geschonken, al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik? Of worden de aandelen best in een testament toebedeeld? Verdwijnt de ervaren oprichter meteen uit het verhaal nadat de aandelen zijn overgedragen of geschonken? En wat met kinderen die helemaal niet actief zijn inde familieonderneming? Dit zijn vaak de vragen die branden op de tong van de pater of mater familias. Een antwoord op deze vragen wordt frequent gevonden in de oprichting van een controlevehikel. Maar is deze techniek door het meer flexibelere vennootschapsrecht nog relevant?
Veel ondernemingen zien hun omzet als sneeuw voor de zon verdwijnen door COVID-19, terwijl dit niet steeds geldt voor hun vaste kosten. Om ondernemingen tijdens deze crisis te beschermen tegen inbeslagnames en faillissementen, heeft de overheid een faillissementsmoratorium ingesteld. Deze bescherming tegen een faillissement verviel op 31 januari 2021.
Vorig jaar werd iedereen beroerd door de situatie waarin een jong kind, getroffen door spinale musculaire atrofie, niet in de mogelijkheid was om de voor haar noodzakelijke peperdure medicatie toegediend te krijgen. Vlaanderen begon massaal te sms’en. Deze situatie wordt nu deels verholpen.
Vanaf 01.01.2021 zal de regelgeving inzake het Vlaamse woonbeleid veranderen. De huidige Wooncode dateert immers van 1997 en heeft tot op heden meermaals wijzigingen ondergaan. Hoog tijd dus voor het bundelen van alle relevante regelgeving om de leesbaarheid en samenhang te verbeteren.
In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV STADSBADER) zich uitgesproken over de vermeende schending van de gelijkheid tussen de deelnemers wanneer de aanbesteder binnen een mededingingsprocedure met onderhandeling aan bepaalde deelnemers verduidelijkingen heeft gevraagd inzake prijsdetaillering bij enkele posten.
Menig Vlaming heeft het afgelopen decennium zonnepanelen laten installeren en vervolgens groenestroomcertificaten verkregen. Echter, vele jaren later ontvangen steeds meer Vlamingen een schrijven van Fluvius waarin inbreuken op het Energiedecreet worden vastgesteld. Als gevolg hiervan schorst Fluvius de toekomstige uitbetaling van groenestroomcertificaten en vordert Fluvius alle in het verleden uitbetaalde steun terug.
Op 1 december 2020 treedt de nieuwe B2B-wetgeving (Wet 4 april 2019) inzake onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen in werking. Concreet wil dit zeggen dat alle overeenkomsten dewelke gesloten, hernieuwd of gewijzigd worden na deze datum aan deze wetgeving moet voldoen.
In de strijd tegen het coronavirus heeft de overheid een nieuwe lockdown opgelegd. Zo moeten niet-essentiële winkels de deuren sluiten, contacten worden drastisch teruggeschroefd, er moet opnieuw steeds meer afstandsonderwijs worden toegepast… Tot nog toe werd aan bedrijven gevraagd om daar waar mogelijk een beroep te doen op telewerk. Sinds vandaag worden werkgevers verplicht om hun personeel te laten telewerken, wie niet kan telewerken zal hiervoor een attest nodig hebben van de werkgever.
12345 ... 28
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie