nl
In een vorig artikel informeerden wij u reeds over een aankomende COVID-maatregel ter bescherming van het ondernemingsleven, meer bepaald een versoepeld kader voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure. Met de wet van 21 maart 2021 is deze tijdelijke verspoeling er effectief gekomen en dit tot 30 juni 2021. In dit artikel schetsen wij voor u de krijtlijnen van deze nieuwe beschermingsmaatregel.
De federale regering heeft het voorontwerp inzake een hervorming van de wetgeving betreffende het seksueel strafrecht goedgekeurd. In de vorige regeerperiode is een commissie aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen om ons strafwetboek te hervormen. Op basis van die werkzaamheden heeft zij beslist om met spoed het seksueel strafrecht te actualiseren. Dit door het hoofdstuk seksuele misdrijven uit het nieuw Strafwetboek reeds in te voeren in het huidige strafwetboek.
Steeds vaker worden verhuurders geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de huurwoning. Nog pijnlijker wordt het als blijkt dat de huurder niet kan aangesproken worden door de verhuurder bij gebrek aan plaatsbeschrijving bij aanvang of einde huur.
Hoewel sinds het begin van de lock-down telethuiswerk voor vele beroepen verplicht was, ontbrak een wettelijke kader om dit COVID-19 telewerk goed te laten verlopen. Sinds kort hebben de sociale partners een CAO gesloten met betrekking tot de modaliteiten telewerken in situaties waarin telewerk wordt opgelegd of sterk wordt aanbevolen ingevolge van de coronacrisis.
De kosten van een juridisch geschil kunnen soms hoog oplopen. Veel mensen zien- ondanks het feit dat ze over een sterk dossier beschikken- af van een procedure omwille van de angst voor de kosten die eraan verbonden zijn. De overheid is hier in 2019 aan tegemoet willen komen door hieraan een belastingvoordeel te koppelen en op die manier justitie toegankelijk te maken voor iedereen.
Door een aanpassing van het ‘Vrijstellingenbesluit’ voorziet de Vlaamse Regering in een tijdelijke vrijstelling tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor terrassen. Deze tijdelijke aanpassing wordt overduidelijk ingegeven om het relanceproject van de horeca te ondersteunen en om iedereen de komende tijd veilig van een terrasje te kunnen laten genieten.
Sinds 2021 waait er een verfrissende, nieuwe wind doorheen het btw-landschap. De wetgever heeft namelijk besloten, zoals aangekondigd in het Vivaldi-akkoord, dat het verlaagd tarief van 6% op afbraak en heropbouw van werken in onroerende staat zal worden uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied in plaats van de 32 steden waar de regel enkel en alleen voorgaand van kracht was.
Als onderneming investeert u de nodige tijd en middelen in het uitbouwen van naamsbekendheid. Deze naamsbekendheid is van essentieel belang voor de ontplooiing alsook het op de kaart zetten van uw onderneming. Echter, wanneer u nalaat uw handelsmerk of merknaam te registreren kunnen andere ondernemingen hiermee aan de haal gaan en zullen uw succes en naamsbekendheid tevergeefs zijn geweest.
Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap niet bevoegd was om een offerte voor een overheidsopdracht op geldige wijze te ondertekenen, kon recent het eerste barstje in dit standpunt worden vastgesteld.
De Raad van State heeft zich in een recent arrest (nr. 248.216 van 7 september 2020, BV GOOS TAKELDIENST) uitgesproken over de invulling van zuiver materiële fouten in offertes en de reikwijdte van de rol die de aanbesteder in het kader van de verbetering daarvan kan spelen.
12345 ... 29
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie