nl

Adlex Advocaten met twee kantoren in Genk en één in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 28 advocaten, een Office Manager en 13 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden en insolventie hebben we een aparte kantoorlocatie in Genk. De insolventiedossiers worden op die manier door één team van experten gezamenlijk behandeld. 

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Adlex Advocaten is trots meegewerkt te hebben aan deze stap in de buitenlandse expansie van Tectum Group. Wij wensen hen veel succes!
Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.
We zijn trots dat we 3 nieuwe stagiairs aan jullie kunnen voorstellen. Mr. Margaux Knaepen, Mr. Michelle Schouteden en Mr. Sam Vanparijs zijn gekozen om hun carrière te starten bij Adlex Advocaten. Het kwaliteitsvol begeleiden van talent is één van de hoekstenen van onze organisatie. Zij kunnen terugvallen op de expertise en ervaring van deskundigen in de verschillende rechtsdomeinen binnen ons kantoor. Dat stelt hen in staat om zich op professioneel vlak maximaal te ontplooien en door te groeien binnen onze organisatie.
Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Al meer dan 10 jaar zet VKW Limburg het ondernemen in Limburg in de kijker via de "Ondernemen versterkt Limburg"-campagnes. Ook dit jaar is Adlex Advocaten trotse ambassadeur van deze campagne.
Robby Loos
Robby Loos
Hasselt, 23 december 2017. Maar liefst 150 bestuurders daagden op voor de politierechtbank met een dagvaarding in de hand omdat ze in Lummen ter hoogte van de werkzaamheden aan de E314 werden geflitst aan 110 km/u of meer. Het bleek nadien om een “themazitting” te gaan. In de media werd vervolgens zelfs aangekondigd dat er nog dergelijke “themazittingen” zouden volgen, hetgeen nu ook blijkt te kloppen. Op 28 februari 2018 is het opnieuw zover.
Anneleen Meylaerts
Anneleen Meylaerts
Wanneer u als Nederbelg uw testament opstelt, zal het Nederlandse recht niet automatisch van toepassing zijn op uw nalatenschap. Sedert 17 augustus 2015 dient u voor een grensoverschrijdende nalatenschap rekening te houden met de Europese Erfrechtverordening.
Jeffrey Amankwah
Jeffrey Amankwah
Smartphones en andere technologieën laten toe dat u een (telefoon)gesprek opneemt. Onder een heimelijk opgenomen gesprek verstaan wij elk gesprek dat door u werd opgenomen zonder medeweten van uw gesprekspartner. In dit artikel beantwoorden wij de vraag of u een heimelijk opgenomen gesprek kan gebruiken als bewijs tegen de persoon die zonder zijn medeweten werd opgenomen.
Karel-Jan Vandormael
Karel-Jan Vandormael
Reeds op 1 januari 2018 schakelden steden en gemeenten principieel over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning combineert in één procedure. Nog voor de wetgeving goed en wel in werking trad werden de eerste aanpassingen en wijzigingen al doorgevoerd.
Anneleen Meylaerts
Anneleen Meylaerts
Met de komst van de Europese Erfrechtverordening heeft de Europese wetgever getracht om de verschillen bij grensoverschrijdende nalatenschappen te minimaliseren. Zulks dus ook voor wat betreft nalatenschappen met een Nederlands en Belgisch karakter.
Het Genkse advocatenkantoor Adlex heeft een mooi gebaar gesteld door zich ter beschikking te stellen van beginnende ondernemingen. Officieel wordt sinds de jaarwisseling gratis eerstelijnsadvies aangeboden aan de starters van de IncubaThor, het bedrijvencentrum in het Genkse Thor Park dat jonge ondernemingen uit de energiesector verwelkomt.
- Alles wat u moet weten over de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector - De Europese Erfrechtverordening en de Nederbelg - Hinderpremie voor beperkte ondernemingen bij ernstige hinder en sluitingspremie bij tijdelijke sluiting - Bewijs van de verkoop van een onroerend goed: is een sms of e-mail voldoende? - De tienjarige aansprakelijkheid: een contractuele beperking van de in solidum gehoude...
Ondernemers die wakker liggen van juridische vraagstukken en problemen. Die kunnen wij zeker een helpende hand reiken…
Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille