nl

Adlex Advocaten met kantoren in Genk en in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 24 advocaten, een Office Manager en 11 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Adlex Advocaten is één van de 600 kantoren die deel uitmaken van Eurojuris International, het grootste Europees netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren.

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Ebema neemt Eurodal onder de vleugels! Mrs. Leo Panis en Magali Comhair van Adlex Advocaten traden op voor Ebema.
Adlex Advocaten heeft voetbalclub Lommel SK bijgestaan in haar overdracht aan City Football Group (CFG), tevens eigenaar van Manchester City Football Club. Door deze overdracht wordt de sportieve toekomst van Lommel SK op hoog niveau veilig gesteld. De overdracht werd met veel genoegen begeleid en afgerond door ons team vennootschapsrecht, onder leiding van Gerry Banken.
In het streven naar een toegankelijke dienstverlening zet Adlex Advocaten sterk in op de digitalisering van de kantoorwerking, zowel voor haar advocaten als haar cliënteel. Om de drempel tot die dienstverlening nog verder te verlagen, investeert het toonaangevende advocatenkantoor nu in een virtuele legal assistent. Leo, zo werd die genoemd, bundelt jarenlange ervaring en wordt gratis aangeboden.
In deze ongeziene en onzekere tijden ingevolge de Coronapandemie, rijzen er vele vragen en ontstaan er vele moeilijkheden. De opgelegde overheidsmaatregelen vergen erg veel van burgers én ondernemingen. Adlex Advocaten benadrukt dat haar volledige juridische team u in deze periode met raad en daad kan en zal blijven bijstaan, maar na rijp intern overleg hebben wij besloten om de reeds genomen maatregelen nog verder te verstrengen. De gezondheid van onze cliënten en onze collega’s primeert...
Op 12/12/2018 verzorgt Mr. Chris Schijns het juridisch luik tijdens een studiedag omtrent 'Asbest, stof tot nadenken' uitgaande van Confocus te Antwerpen
Dieter Torfs
Dieter Torfs
Nu de piek in de besmettingen en ziekenhuisopnames in gevolge het Covid-19 virus achter de rug is en de strikte maatregelen stilaan worden versoepeld, dacht ook de gezondheidszorgbeoefenaar dat voor hem de situatie zou normaliseren. Het bijzondere volmachtenbesluit nr. 16 beslist hier mogelijk anders over. Ten gevolge van de huidige uitzonderlijke maatregelen voorziet dit besluit immers in de mogelijkheid om gezondheidszorgbeoefenaars die nog niet gemobiliseerd zouden zijn, op te vorderen. Deze opgevorderde gezondheidszorgbeoefenaars worden vervolgens toegewezen aan zorginstellingen met een te beperkte capaciteit.
Chris Schijns
Chris Schijns
Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht.
Caroline Van Heers
Caroline Van Heers
De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter kennis wil brengen aan het parket. Doch blijkt er één probleem te zijn, wat betekent “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” nu juist? Het KB van 9 februari 2020, BS 24 februari 2020, brengt eindelijk verduidelijking. Of toch niet?
Yves Daenen
Yves Daenen
In een vorige bijdrage (Uitvoering van huurovereenkomsten in tijden van Corona) hebben wij onderzocht in hoeverre de corona maatregelen een overmachtssituatie creëren waardoor de huurder gerechtigd zou zijn om zijn huurbetalingen, al was het tijdelijk, op te schorten. In deze bijdrage zullen wij nagaan welke de impact is van de overheidsmaatregelen op mogelijke vrijwillige verhuizingen en gedwongen uithuiszettingen.
Dieter Torfs
Dieter Torfs
De leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is voor de Vlaamse overheid een doorn in het oog. Een langdurige leegstand en verwaarlozing heeft immers onvermijdelijk een nefaste invloed op de directe omgeving. De Vlaamse overheid zet dan ook sterk in op het voorkomen van het stedelijk verval.
Ebema neemt Eurodal onder de vleugels! Mrs. Leo Panis en Magali Comhair van Adlex Advocaten traden op voor Ebema.
VERTROUWENSBAND De Dubbel - Adlex - Group Bruno - Giuliano
Het advocatenhuis Adlex in Genk, en met een vestiging in Bree, heeft vastgoedexpert Yves Daenen (57) binnengehaald. Daenen was eerder verbonden aan Omnius Advocaten in Genk.
Lees in deze bijdrage in het tijdschrift STERCK. Limburg meer over onze aanpak en op welke wijze wij het verschil voor u kunnen maken.
We zijn trots dat we onze juridische expertise kunnen aanbieden hebben bij deze knappe eerste overname en we wensen P&V Panels heel veel succes! (HBvL 6/2/19 artikel: Dominiek Claes)
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie