nl

Adlex Advocaten met kantoren in Genk en in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 26 advocaten, een Office Manager en 11 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Adlex Advocaten is één van de 600 kantoren die deel uitmaken van Eurojuris International, het grootste Europees netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren.

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Op 12/12/2018 verzorgt Mr. Chris Schijns het juridisch luik tijdens een studiedag omtrent 'Asbest, stof tot nadenken' uitgaande van Confocus te Antwerpen
Je denkt aan het bouwen of verbouwen van je eigen woning? Wat komt hier allemaal bij kijken?
Adlex Advocaten is trots meegewerkt te hebben aan deze stap in de buitenlandse expansie van Tectum Group. Wij wensen hen veel succes!
Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.
Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Sam Vanparijs
Sam Vanparijs
In de nacht van zondag 9 februari 2020 op maandag 10 februari 2020 raasde de storm Ciara door ons land. Weerman Frank Deboosere deelde op VRT NWS mee dat men rukwinden tot lokaal 130 kilometer per uur kon verwachten. De verwachting was dan ook dat de storm Ciara heel wat schade zou aanrichten. De vraag die rijst, is in welke mate stormschade verzekerd is, welke verzekering u als schadelijder dient aan te spreken en welke verzekering tussenkomst verleent indien schade wordt toegebracht aan derden. Deze vraag zal in onderstaand artikel worden toegelicht.
Sam Vanparijs
Sam Vanparijs
In de nacht van zondag 9 februari 2020 op maandag 10 februari 2020 raasde de storm Ciara door ons land. Weerman Frank Deboosere deelde op VRT NWS mee dat men rukwinden tot lokaal 130 kilometer per uur kon verwachten. De verwachting was dan ook dat de storm Ciara heel wat schade zou aanrichten. Verder kon men op nieuwswebsites lezen dat het lang geleden is dat België geconfronteerd werd met zo’n zware storm. Net omdat het zo lang geleden is, zit er heel wat los in de natuur. Men verwachtte dat dit allemaal weg zou waaien. Niet geheel onbelangrijk is de vraag in welke mate men aansprakelijk gesteld kan worden indien uw bomen schade aanrichten aan derden. Deze vraag zal in onderstaand artikel worden toegelicht.
Sam Vanparijs
Sam Vanparijs
Het wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek beoogt de rechtsregels aangaande het goederenrecht te moderniseren. De wetgever is immers van mening dat het archaïsche karakter van de regelgeving, de rechtszekerheid in een aantal gevallen in het gedrang brengt. Dit is ook niet geheel onlogisch, nu het goederenrecht uit de tijd van Napoleon stamt. Een modernisering van deze bepalingen drong zich dan ook op. Het bestaande systeem van zakelijke rechten zal blijven behouden, maar diverse aspecten ervan zullen worden opgekleed en bijgewerkt, zo argumenteert de wetgever. In wat volgt zal één wijziging uitgelicht worden, m.n. de voorgestelde wijzigingen inzake burenhinder. De nieuwe regeling wordt van toepassing binnen de 18 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Chris Schijns
Chris Schijns
Het Instrumentendecreet werd in het leven geroepen als antwoord op de intussen befaamde ‘betonstop’. Dit decreet geeft de Vlaamse regering de nodige instrumenten om haar strategische visie omtrent het omgevingsbeleid op het terrein te realiseren.
Chris Schijns
Chris Schijns
In een recent arrest heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigd dat het in bepaalde gevallen mogelijk is om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief landbouwbedrijf.
VERTROUWENSBAND De Dubbel - Adlex - Group Bruno - Giuliano
Het advocatenhuis Adlex in Genk, en met een vestiging in Bree, heeft vastgoedexpert Yves Daenen (57) binnengehaald. Daenen was eerder verbonden aan Omnius Advocaten in Genk.
Lees in deze bijdrage in het tijdschrift STERCK. Limburg meer over onze aanpak en op welke wijze wij het verschil voor u kunnen maken.
We zijn trots dat we onze juridische expertise kunnen aanbieden hebben bij deze knappe eerste overname en we wensen P&V Panels heel veel succes! (HBvL 6/2/19 artikel: Dominiek Claes)
HBvL 26-9-18 Thuiswerk kan ook bij advocaten Door Dominiek Claes (foto: Dick Demey)
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie