nl

Adlex Advocaten met kantoren in Genk en in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 20 advocaten, een Office Manager en 12 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Op 12/12/2018 verzorgt Mr. Chris Schijns het juridisch luik tijdens een studiedag omtrent 'Asbest, stof tot nadenken' uitgaande van Confocus te Antwerpen
Je denkt aan het bouwen of verbouwen van je eigen woning? Wat komt hier allemaal bij kijken?
Adlex Advocaten is trots meegewerkt te hebben aan deze stap in de buitenlandse expansie van Tectum Group. Wij wensen hen veel succes!
Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.
Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Stefan Jacobs
Stefan Jacobs
Het wetboek van koophandel maakte een onderscheid tussen handelaars (“kooplieden”) en niet-handelaars. Dit onderscheid bepaalde de bevoegdheid van de rechtbank, het toepasselijke bewijsrecht en het toepassingsgebied van de faillissementswet. Het parlement keurde intussen de wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht goed, waarmee een centraal ondernemingsbegrip werd ingevoerd. Bovendien werd de rechtbank van koophandel omgedoopt tot de ondernemingsrechtbank. Deze wet is in werking getreden op 1 november 2018.
Vicky Spiridakis
Vicky Spiridakis
Vaak wordt er - ten onrechte- vanuit gegaan dat schade enkel geleden wordt door het rechtstreekse slachtoffer van het schadegeval. In geval van een fietser die wordt aangereden door een autochauffeur, en maandenlang in een coma zit alvorens te ontwaken en te herstellen, dan wel uiteindelijk sterft, zou dit betekenen dat enkel de fietser schade zou kunnen lijden of geleden hebben. Een schadegeval kan logischerwijze echter ook op andere personen, dan het slachtoffer zelf, inslaan.
Vicky Spiridakis
Vicky Spiridakis
Men zegt wel eens dat kinderen slapen als een roos. Eens je kinderen hebt, kan je er echter van op aan dat je nooit meer zal kunnen slapen als een roos en dus nooit meer volledige rust zal kunnen vinden, zeker in het geval deze minderjarige kinderen, besluiten om wat kattenkwaad uit te halen.
Met de Wet van 18 juni 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen in het Gerechtelijke Wetboek gewijzigd en ingevoerd om uitvoering te geven aan haar belofte om meer in te zetten op het stimuleren van alternatieve vormen van geschillenbeslechting, waaronder de bemiddeling. Het doel van het bevorderen van alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes ligt vanzelfsprekend in het ontlasten van de rechtbanken om op die manier de gerechtelijke achterstand op termijn weg te werken. In deze bijdragen zullen de nieuwigheden inzake de bemiddeling zoals ingevoerd bij de Wet van 18 juni 2018 kort worden opgelijst.
Het pand is een zakelijke zekerheid waarbij aan de schuldeiser (de pandhouder) het recht wordt verleend om, wanneer zijn schuldenaar (de pandgever) nalaat om de gewaarborgde schuld terug te betalen, zijn pandrecht uit te winnen en bij voorrang boven de andere schuldeisers betaald te worden uit de opbrengst van de verkoop van de met het pand bezwaarde goed. Het probleem met het pandrecht op roerende goederen was echter de verplichte buitenbezitstelling van het verpande goed: opdat het pandrecht tegenwerpelijk zou zijn aan derden, zoals andere schuldeisers van de pandgever, was het noodzakelijk dat de eigenaar als het ware werd onteigend en dat het verpand goed op materiële wijze werd overhandigd aan de pandhouder. Door de buitenbezitstelling was de pandgever echter niet meer in mogelijkheid het verpande goed zelf aan te wenden, te gebruiken of te exploiteren. Dit gegeven creëerde vooral een verregaand nadeel voor een pand op bedrijfsgoederen, nu deze bedrijfsgoederen de schuldenaar-pandgever net in staat zouden moeten stellen inkomsten te genereren om de gewaarborgde schuld terug te betalen. Het is onder meer dit praktisch nadeel dat de wetgever er toe heeft aangezet het pandrecht te reviseren. Met de langverwachte Wet van 1 januari 2018 voerde de wetgever dan ook een aantal nieuwigheden in betreffende het pandrecht, zoals de invoering van het Nationaal Pandregister.
HBvL 26-9-18 Thuiswerk kan ook bij advocaten Door Dominiek Claes (foto: Dick Demey)
Het was tijd voor de redactieteams van de eerdere Wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht. Mr. Chris Schijns werkte als auteur mee aan dit nieuwe wetboek met enkele interessante bijdragen.
Wat kan je doen als je aannemer met de noorderzon verdwenen is? Mr. Chris Schijns laat zijn deskundig licht over dit specifiek geval schijnen in de rubriek "Voor u opgelost" in HBvL
Het Genkse advocatenkantoor Adlex heeft een mooi gebaar gesteld door zich ter beschikking te stellen van beginnende ondernemingen. Officieel wordt sinds de jaarwisseling gratis eerstelijnsadvies aangeboden aan de starters van de IncubaThor, het bedrijvencentrum in het Genkse Thor Park dat jonge ondernemingen uit de energiesector verwelkomt.
- Alles wat u moet weten over de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector - De Europese Erfrechtverordening en de Nederbelg - Hinderpremie voor beperkte ondernemingen bij ernstige hinder en sluitingspremie bij tijdelijke sluiting - Bewijs van de verkoop van een onroerend goed: is een sms of e-mail voldoende? - De tienjarige aansprakelijkheid: een contractuele beperking van de in solidum gehoude...
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie