nl

Adlex Advocaten met twee kantoren in Genk en één in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 26 advocaten, een Office Manager en 13 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden en insolventie hebben we een aparte kantoorlocatie in Genk. De insolventiedossiers worden op die manier door één team van experten gezamenlijk behandeld.

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Op 12/12/2018 verzorgt Mr. Chris Schijns het juridisch luik tijdens een studiedag omtrent 'Asbest, stof tot nadenken' uitgaande van Confocus te Antwerpen
Je denkt aan het bouwen of verbouwen van je eigen woning? Wat komt hier allemaal bij kijken?
Adlex Advocaten is trots meegewerkt te hebben aan deze stap in de buitenlandse expansie van Tectum Group. Wij wensen hen veel succes!
Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.
We zijn trots dat we 3 nieuwe stagiairs aan jullie kunnen voorstellen. Mr. Margaux Knaepen, Mr. Michelle Schouteden en Mr. Sam Vanparijs zijn gekozen om hun carrière te starten bij Adlex Advocaten. Het kwaliteitsvol begeleiden van talent is één van de hoekstenen van onze organisatie. Zij kunnen terugvallen op de expertise en ervaring van deskundigen in de verschillende rechtsdomeinen binnen ons kantoor. Dat stelt hen in staat om zich op professioneel vlak maximaal te ontplooien en door te groeien binnen onze organisatie.
Kristien Dejong
Kristien Dejong
Het verlijden van een schenking van effecten met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris, was tot voor kort niet zonder risico, voornamelijk inzake successierechten. Evenwel heeft een recent arrest van de Raad van State van 12 juni 2018 elke twijfel uit de wereld geholpen.
Vicky Spiridakis
Vicky Spiridakis
Vaak wordt er - ten onrechte- vanuit gegaan dat schade enkel geleden wordt door het rechtstreekse slachtoffer van het schadegeval. In geval van een fietser die wordt aangereden door een autochauffeur, en maandenlang in een coma zit alvorens te ontwaken en te herstellen, dan wel uiteindelijk sterft, zou dit betekenen dat enkel de fietser schade zou kunnen lijden of geleden hebben. Een schadegeval kan logischerwijze echter ook op andere personen, dan het slachtoffer zelf, inslaan.
Vicky Spiridakis
Vicky Spiridakis
Men zegt wel eens dat kinderen slapen als een roos. Eens je kinderen hebt, kan je er echter van op aan dat je nooit meer zal kunnen slapen als een roos en dus nooit meer volledige rust zal kunnen vinden, zeker in het geval deze minderjarige kinderen, besluiten om wat kattenkwaad uit te halen.
Kristien Dejong
Kristien Dejong
Bent u samen met één of meerdere anderen eigenaar van een onroerend goed, maar bent u de enige die exclusief gebruik maakt van dit goed? Wees er dan op bedacht dat de andere mede-eigenaren u kunnen verplichten een gebruiksvergoeding te betalen.
Sarah Van Heghe
Sarah Van Heghe
Met de Wet van 18 juni 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen in het Gerechtelijke Wetboek gewijzigd en ingevoerd om uitvoering te geven aan haar belofte om meer in te zetten op het stimuleren van alternatieve vormen van geschillenbeslechting, waaronder de bemiddeling. Het doel van het bevorderen van alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes ligt vanzelfsprekend in het ontlasten van de rechtbanken om op die manier de gerechtelijke achterstand op termijn weg te werken. In deze bijdragen zullen de nieuwigheden inzake de bemiddeling zoals ingevoerd bij de Wet van 18 juni 2018 kort worden opgelijst.
HBvL 26-9-18 Thuiswerk kan ook bij advocaten Door Dominiek Claes (foto: Dick Demey)
Het was tijd voor de redactieteams van de eerdere Wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht. Mr. Chris Schijns werkte als auteur mee aan dit nieuwe wetboek met enkele interessante bijdragen.
Wat kan je doen als je aannemer met de noorderzon verdwenen is? Mr. Chris Schijns laat zijn deskundig licht over dit specifiek geval schijnen in de rubriek "Voor u opgelost" in HBvL
Het Genkse advocatenkantoor Adlex heeft een mooi gebaar gesteld door zich ter beschikking te stellen van beginnende ondernemingen. Officieel wordt sinds de jaarwisseling gratis eerstelijnsadvies aangeboden aan de starters van de IncubaThor, het bedrijvencentrum in het Genkse Thor Park dat jonge ondernemingen uit de energiesector verwelkomt.
- Alles wat u moet weten over de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector - De Europese Erfrechtverordening en de Nederbelg - Hinderpremie voor beperkte ondernemingen bij ernstige hinder en sluitingspremie bij tijdelijke sluiting - Bewijs van de verkoop van een onroerend goed: is een sms of e-mail voldoende? - De tienjarige aansprakelijkheid: een contractuele beperking van de in solidum gehoude...
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie