nl

Adlex Advocaten met kantoren in Genk en in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 22 advocaten, een Office Manager en 12 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Op 12/12/2018 verzorgt Mr. Chris Schijns het juridisch luik tijdens een studiedag omtrent 'Asbest, stof tot nadenken' uitgaande van Confocus te Antwerpen
Je denkt aan het bouwen of verbouwen van je eigen woning? Wat komt hier allemaal bij kijken?
Adlex Advocaten is trots meegewerkt te hebben aan deze stap in de buitenlandse expansie van Tectum Group. Wij wensen hen veel succes!
Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.
Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Anneleen Meylaerts
Anneleen Meylaerts
Op 6 december 2018 bracht het Grondwettelijk Hof heugelijk nieuws voor de wettelijke samenwoners onder ons. Ook wettelijk samenwonende partners kunnen vanaf dan genieten van een langere bescherming voor de tussen hen uitgesproken voorlopige maatregelen.
An Kenis
An Kenis
Op 11 januari 2019 heeft het Hof van Cassatie geantwoord op de vraag wie nu dient te bewijzen of een verpleegkundige de patiënte had geïnformeerd te wachten met rechtkomen en afstappen tot de tafel van de scanner naar beneden werd gelaten. De patiënte was bij het rechtkomen van de tafel gegleden waarbij ze haar enkel brak. De verklaringen van de verpleegkundige en de patiënte stonden diametraal tegenover elkaar. Het Hof van Cassatie grijpt terug naar artikel 870 Gerechtelijk Wetboek dat stelt dat iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die ze aanvoert. In de rechtsleer gaan al stemmen op dat hiermee het pleit over wie de bewijslast draagt inzake het naleven van de informatieplicht van de zorgberoeper definitief is beslecht. Toch lijkt voorzichtigheid op zijn plaats.
Dascha Mengels
Dascha Mengels
Aanstaande woensdag is er weer een nationale staking aangekondigd, waarvan voorspeld wordt dat er zeer veel hinder zal zijn bij het openbaar vervoer. Hierdoor zal menig werknemer niet tijdig op het werk geraken of zelfs helemaal niet in staat zijn om het werk aan te vatten. Wat is de impact hiervan op hun (gewaarborgd) loon? Diverse werkgevers van hun zijde zullen problemen ervaren met het invullen van voldoende mankracht voor hun productielijnen te bemannen. Welke mogelijkheden hebben werkgevers op dat punt? En wat kunnen ondernemingen doen die ten gevolge van een stakingspiket volledig afgesneden worden van de buitenwereld?
An Kenis
An Kenis
In het kader van het actieplan sociale fraudebestrijding 2019 werd opnieuw besloten om flitscontroles te organiseren in de fraudegevoelige sectoren. Flitscontroles zijn aangekondigde controles uitgevoerd door de verschillende sociale inspectiediensten. Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Dit neemt niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kunnen - en wellicht zullen - verbaliseren.
Anneleen Meylaerts
Anneleen Meylaerts
In een steeds internationaler wordende samenleving rijzen er regelmatig vragen van internationaal privaatrecht. De behoefte aan uniforme regels om te bepalen welk recht moet worden toegepast, welke rechter bevoegd is casu quo of een beslissing of een akte uit het ene land ook in het ander land wordt erkend, is toegenomen. Nadat in augustus 2015 de Erfrechtverordening van toepassing is geworden op het terrein van de erfopvolging, treden thans twee nieuwe Europese verordeningen in werking op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en het partnerschapsvermogensrecht.
We zijn trots dat we onze juridische expertise kunnen aanbieden hebben bij deze knappe eerste overname en we wensen P&V Panels heel veel succes! (HBvL 6/2/19 artikel: Dominiek Claes)
HBvL 26-9-18 Thuiswerk kan ook bij advocaten Door Dominiek Claes (foto: Dick Demey)
Het was tijd voor de redactieteams van de eerdere Wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht. Mr. Chris Schijns werkte als auteur mee aan dit nieuwe wetboek met enkele interessante bijdragen.
Wat kan je doen als je aannemer met de noorderzon verdwenen is? Mr. Chris Schijns laat zijn deskundig licht over dit specifiek geval schijnen in de rubriek "Voor u opgelost" in HBvL
Het Genkse advocatenkantoor Adlex heeft een mooi gebaar gesteld door zich ter beschikking te stellen van beginnende ondernemingen. Officieel wordt sinds de jaarwisseling gratis eerstelijnsadvies aangeboden aan de starters van de IncubaThor, het bedrijvencentrum in het Genkse Thor Park dat jonge ondernemingen uit de energiesector verwelkomt.
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie