nl

Adlex Advocaten met twee kantoren in Genk en één in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 29 advocaten, een Office Manager en 13 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden en insolventie hebben we een aparte kantoorlocatie in Genk. De insolventiedossiers worden op die manier door één team van experten gezamenlijk behandeld. 

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.
We zijn trots dat we 3 nieuwe stagiairs aan jullie kunnen voorstellen. Mr. Margaux Knaepen, Mr. Michelle Schouteden en Mr. Sam Vanparijs zijn gekozen om hun carrière te starten bij Adlex Advocaten. Het kwaliteitsvol begeleiden van talent is één van de hoekstenen van onze organisatie. Zij kunnen terugvallen op de expertise en ervaring van deskundigen in de verschillende rechtsdomeinen binnen ons kantoor. Dat stelt hen in staat om zich op professioneel vlak maximaal te ontplooien en door te groeien binnen onze organisatie.
Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Al meer dan 10 jaar zet VKW Limburg het ondernemen in Limburg in de kijker via de "Ondernemen versterkt Limburg"-campagnes. Ook dit jaar is Adlex Advocaten trotse ambassadeur van deze campagne.
"Wij zijn zeer blij met Adlex als nieuwe structurele partner voor onze organisatie", zegt Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg. “Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en zijn er van overtuigd dat deze vlot zal verlopen."
Jeffrey Amankwah
Jeffrey Amankwah
In de media circuleren regelmatig klachten van slachtoffers van verkeersongevallen die lang moeten wachten op hun schadevergoeding. Veelal wordt de schuld in de schoenen van de verzekeringsmaatschappijen geschoven. Zij worden verweten het schadedossier op langzame wijze af te wikkelen en/of te lage voorschotten te betalen. Nochtans beschikt u als slachtoffer over een aantal wapens om sneller een schadevergoeding te bekomen. De Belgische wetgever voorziet immers een sanctiemechanisme voor verzekeringsondernemingen die zich onredelijk opstellen. Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijke stappen die u kan ondernemen.
Stefan Jacobs
Stefan Jacobs
De wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen heeft de rechtsgrond voor de ontbinding van slapende vennootschappen aanzienlijk verstrengd. Voor de wet van 17 mei 2017 kon iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van een vennootschap vorderen indien deze gedurende drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekening niet had neergelegd. Thans kan deze vordering reeds ingesteld worden vanaf het eerste boekjaar waarin de vennootschap deze verplichting niet is nagekomen. Deze wet is op 12 juni 2017 in werking getreden.
An Kenis
An Kenis
Een openbare werkgever, zoals een gemeente of een OCMW, die wil overgaan tot ontslag van een contractuele werknemer om redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, moet die werknemer vooraf horen. M.a.w. de hoorplicht zoals die geldt voor statutaire ambtenaren wordt doorgetrokken naar de contractuele werknemers.
Robby Loos
Robby Loos
Uw woning wordt gekraakt. Wat nu? Sinds 16 november 2017 staat u niet langer voor een voldongen feit waarbij u niet (meer) binnen kan in uw eigen woning. De wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans onroerend goed brengt wijzigingen aan in zowel het strafwetboek als het gerechtelijk wetboek. Een overzicht.
Ilse Haeck
Ilse Haeck
Wanneer één van de partijen, hoewel regelmatig opgeroepen, niet ter zitting verschijnt en ook geen conclusie heeft neergelegd, zal in de regel een verstekvonnis worden uitgesproken.
Ondernemers die wakker liggen van juridische vraagstukken en problemen. Die kunnen wij zeker een helpende hand reiken…
Het had anders kunnen lopen, maar we zijn blij dat Mr. Jeffrey Amankwah hoofd van het rechtsdomein verzekeringsrecht bij Adlex is geworden.
Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille