nl

Adlex Advocaten met kantoren in Genk en in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 22 advocaten, een Office Manager en 11 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Adlex Advocaten is één van de 600 kantoren die deel uitmaken van Eurojuris International, het grootste Europees netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren.

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Bordenbouwer P&V Panels (Joris Vrancken) uit Heusden-Zolder neemt een meerderheidsparticipatie in zijn branchegenoot EBB uit Genk. Een nieuwe sterke groep wordt gevormd. Adlex Advocaten (Mrs. Leo Panis en Magali Comhair) stond de overnemer P&V Panels in deze transactie bij.
Studiedag overheidsopdrachten: Op 1 december 2020 zal Mr. Chris Schijns tijdens de 9e editie van de 'Studiedag overheidsopdrachten' georganiseerd door Escala de onderdelen 'Regelmatigheid en regularisering van offertes' alsook 'ABC principes en tijdslijn' bespreken.
Hoe is het voor een advocaat om te werken tijdens de Corona-tijden? Bekijk de video van Kanaal Z met het antwoord op deze vragen hier . Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven.
Gratis webinar over het wettelijk kader van outplacement op 15/10/2020 om 10u i.s.m. Itzucareer
De grote aanwezigheid van asbest in onze samenleving is een zeer ernstig probleem. Onze collega Chris Schijns verzorgt hierover op 30 juni 2020 in samenwerking met Confocus een seminarie en een live webinar.
Lode Vos
Lode Vos
Nieuw tijden vereisen nieuwe wetten, zo ook in het vennootschapsrecht. Met de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht van 12 juli 2021 komt de wetgever tegemoet aan de verplichtingen opgelegd door de Europese Unie in 2019 om het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht mogelijk te maken. In dit artikel schetsen wij voor u een van de meest in het oog springende wijzigingen: de mogelijkheid tot oprichting van vennootschappen vanop afstand.
Anton Van Aelst
Anton Van Aelst
Veel werknemers snakken allicht naar een terugkeer naar de werkvloer, hierdoor stelde de regering begin mei het zomerplan voor. Hierin werden een aantal versoepelingen aangekondigd, indien enkele voorwaarden werden gehaald. Aangezien de cijfers al enige tijd de goede richting uitgaan en ook de vooropgestelde voorwaarden ruimschoots werden gehaald, kunnen de versoepelingen effectief in werking treden. Sinds 4 juni heeft de regering een wettelijk kader gecreëerd voor de aangekondigde versoepelingen, meer in het bijzonder voor het wekelijkse terugkeermoment dat mag worden gehouden vanaf 9 juni.
Sam Vanparijs
Sam Vanparijs
Met de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gege-vens in de sector van de elektronische communicatie, ook wel de ‘Dataretentiewet’ ge-noemd, voorzag de Belgische wetgever in een verplichting voor telecombedrijven om de verkeers- en locatiegegevens met betrekking tot de elektronische communicatie van hun klanten preventief te bewaren. Deze telefonische en elektronische communicatiegegevens zijn immers een bron aan informatie voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het Grondwettelijk Hof vernietigde met het arrest van 22 april 2021 de delen van de Dataretentiewet die telecombedrijven verplichten om telefonische en elektronische communicatiegegevens preventief te bewaren. In dit artikel worden de inhoud van het arrest en de gevolgen voor de praktijk kort be-sproken.
Lode Vos
Lode Vos
In een vorig artikel informeerden wij u reeds over een aankomende COVID-maatregel ter bescherming van het ondernemingsleven, meer bepaald een versoepeld kader voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure. Met de wet van 21 maart 2021 is deze tijdelijke verspoeling er effectief gekomen en dit tot 30 juni 2021. In dit artikel schetsen wij voor u de krijtlijnen van deze nieuwe beschermingsmaatregel.
De federale regering heeft het voorontwerp inzake een hervorming van de wetgeving betreffende het seksueel strafrecht goedgekeurd. In de vorige regeerperiode is een commissie aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen om ons strafwetboek te hervormen. Op basis van die werkzaamheden heeft zij beslist om met spoed het seksueel strafrecht te actualiseren. Dit door het hoofdstuk seksuele misdrijven uit het nieuw Strafwetboek reeds in te voeren in het huidige strafwetboek.
Adlex Advocaten & Bemiddelaars nodigt u graag uit voor onze vormingssessie met betrekking tot aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht. Deze zal plaatsvinden op maandag 29 november 2021 in de CEGEKA Arena, Stadionplein 3600 Genk. Adlex Advocaten & Bemiddelaars is geaccrediteerd door het FSMA onder het nummer 500133 A. Deelnemers aan de vormingssessie ontvangen dan ook 2 opleidingspunten.
Ook in tijden van corona staat Adlex Advocaten klaar voor u.Productie: © Alle Zaken op een Rijtje
Op de omtrek van een cirkel vallen begin en einde samen. Adlex dankt Leo Panis voor zijn tomeloze inzet en is blij nog steeds op hem te kunnen blijven rekenen. (©️HBVL)
Ebema neemt Eurodal onder de vleugels! Mrs. Leo Panis en Magali Comhair van Adlex Advocaten traden op voor Ebema.
VERTROUWENSBAND De Dubbel - Adlex - Group Bruno - Giuliano
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie