nl

Adlex Advocaten met kantoren in Genk en in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 20 advocaten, een Office Manager en 12 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Op 12/12/2018 verzorgt Mr. Chris Schijns het juridisch luik tijdens een studiedag omtrent 'Asbest, stof tot nadenken' uitgaande van Confocus te Antwerpen
Je denkt aan het bouwen of verbouwen van je eigen woning? Wat komt hier allemaal bij kijken?
Adlex Advocaten is trots meegewerkt te hebben aan deze stap in de buitenlandse expansie van Tectum Group. Wij wensen hen veel succes!
Adlex ondersteunt en begeleidt huisartsen bij het maken van keuzes in een associatieovereenkomst tot en met de goedkeuring van de overeenkomst door de provinciale raad der artsen.
Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Chris Schijns
Chris Schijns
Iedereen die reeds in contact is gekomen met het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren weet dat dit gepaard gaat met een aanzienlijke papierwinkel. Teneinde hieraan een halt toe te roepen heeft de Vlaamse Regering in samenwerking met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving en Wonen-Vlaanderen de ‘digitale Woningpas’ ingevoerd.
Chris Schijns
Chris Schijns
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat voor stedenbouwkundige handelingen een voorafgaandelijke omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden. Op deze regel bestaat naast de lijst met meldingsplichtige handelingen ook een lijst van stedenbouwkundige handelingen die vrijgesteld zijn van de omgevingsvergunningsplicht. Deze lijst werd recent herzien. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Chris Schijns
Chris Schijns
In een recent arrest van de Raad van State wordt nogmaals bevestigd dat de beroepscommissie dezelfde beslissingsmacht heeft over de zaak en dit op dezelfde wijze en in haar geheel als de delibererende klassenraad. Het kan dan ook niet dat de beroepscommissie eenvoudigweg de beslissing van de delibererende klassenraad bevestigt.
Chris Schijns
Chris Schijns
In een recent arrest stelt de Raad van State dat een beoordelingsmethode in beginsel niet worden vastgesteld na het openen van de offertes, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze methode om aantoonbare redenen niet vóór de opening van de offertes kon worden vastgesteld. Zo niet is er sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel en het daaruit voortvloeiende transparantiebeginsel.
Ilse Haeck
Ilse Haeck
De federale Woninghuurwet voorziet de mogelijkheid dat partijen bij een contract van negen jaar de huurprijs driejaarlijks aanpassen, en dit omwille van ‘nieuwe omstandigheden’ dan wel ingevolge werken uitgevoerd door de verhuurder. De voorwaarden en formaliteiten worden strikt geregeld door de wet. Het Vlaams Woninghuurdecreet neemt deze regelgeving ongewijzigd over. Bijkomend wordt er een nieuwe herzieningsmogelijkheid toegevoegd omwille van energiebesparende investeringen.
HBvL 26-9-18 Thuiswerk kan ook bij advocaten Door Dominiek Claes (foto: Dick Demey)
Het was tijd voor de redactieteams van de eerdere Wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht. Mr. Chris Schijns werkte als auteur mee aan dit nieuwe wetboek met enkele interessante bijdragen.
Wat kan je doen als je aannemer met de noorderzon verdwenen is? Mr. Chris Schijns laat zijn deskundig licht over dit specifiek geval schijnen in de rubriek "Voor u opgelost" in HBvL
Het Genkse advocatenkantoor Adlex heeft een mooi gebaar gesteld door zich ter beschikking te stellen van beginnende ondernemingen. Officieel wordt sinds de jaarwisseling gratis eerstelijnsadvies aangeboden aan de starters van de IncubaThor, het bedrijvencentrum in het Genkse Thor Park dat jonge ondernemingen uit de energiesector verwelkomt.
- Alles wat u moet weten over de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector - De Europese Erfrechtverordening en de Nederbelg - Hinderpremie voor beperkte ondernemingen bij ernstige hinder en sluitingspremie bij tijdelijke sluiting - Bewijs van de verkoop van een onroerend goed: is een sms of e-mail voldoende? - De tienjarige aansprakelijkheid: een contractuele beperking van de in solidum gehoude...
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie