nl

Adlex Advocaten met twee kantoren in Genk en één in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 29 advocaten, een Office Manager en 12 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden en insolventie hebben we een aparte kantoorlocatie in Genk. De insolventiedossiers worden op die manier door één team van experten gezamenlijk behandeld. 

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

We zijn trots dat we 3 nieuwe stagiairs aan jullie kunnen voorstellen. Mr. Margaux Knaepen, Mr. Michelle Schouteden en Mr. Sam Vanparijs zijn gekozen om hun carrière te starten bij Adlex Advocaten. Het kwaliteitsvol begeleiden van talent is één van de hoekstenen van onze organisatie. Zij kunnen terugvallen op de expertise en ervaring van deskundigen in de verschillende rechtsdomeinen binnen ons kantoor. Dat stelt hen in staat om zich op professioneel vlak maximaal te ontplooien en door te groeien binnen onze organisatie.
Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Al meer dan 10 jaar zet VKW Limburg het ondernemen in Limburg in de kijker via de "Ondernemen versterkt Limburg"-campagnes. Ook dit jaar is Adlex Advocaten trotse ambassadeur van deze campagne.
"Wij zijn zeer blij met Adlex als nieuwe structurele partner voor onze organisatie", zegt Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg. “Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en zijn er van overtuigd dat deze vlot zal verlopen."
In de 4e en laatste aflevering van het Milieu- en Energierecht (M.E.R.) van 2016 heeft Mr. Chris Schijns (co-auteur) een artikel gepubliceerd over 'Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (januari 2016 - juni 2016). In dit artikel wordt de rechtspraak zowel inzake vernietiging, schorsing en UDN van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de periode januari 2016 – juni 2016 besproken. De klemtoon ligt op arresten waarin 'omgevingsrechtelijke aspecten' centraal staan, ...
Sarah Van Heghe
Sarah Van Heghe
Op grond van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek blijven aannemers en architecten gedurende een periode van tien jaar na oplevering van een gebouw aansprakelijk voor gebreken die de stevigheid van het desbetreffende gebouw aantasten of het gebouw geheel of gedeeltelijk teniet doen gaan. De tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers is van openbare orde en kan bijgevolg niet contractueel worden ingeperkt door partijen. In de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt echter niets bepaald over de verhouding tussen de architect en aannemer onderling in het geval de gebreken het gevolg zijn van zowel een fout van de architect, als een fout van aannemer.
Sarah Van Heghe
Sarah Van Heghe
Sinds 1 januari 2017 legt de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) de verplichting op aan aannemers om de stofemissies bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken zo laag mogelijk te houden.
Sarah Van Heghe
Sarah Van Heghe
Eind vorig jaar oordeelde het Hof van Cassatie dat een verhuurder zijn huurder die de hoedanigheid van diplomaat had, niet kon dagvaarden voor de Belgische rechter voor achterstallige huur en huurschade gelet op diens diplomatieke immuniteit. Dit arrest lijkt op het eerste zich verregaande gevolgen te hebben die een verhuring aan een diplomaat ontraden, doch het een en ander dient te worden genuanceerd. De diplomatieke immuniteit is namelijk niet zo absoluut als vaak wordt gedacht. Bovendien verhindert het arrest van het Hof van Cassatie niet dat de verhuurder nog beschikt over een aantal andere actiemogelijkheden.
An Kenis
An Kenis
Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten voorafgaandelijk een Limosa-melding doen (www.limosa.be), maar vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosa-melding toegevoegd waaronder de aanduiding van de verbindingspersoon.
Jeffrey Amankwah
Jeffrey Amankwah
Als aannemer, architect of studiebureau zal u ongetwijfeld gehoord hebben over de zogenaamde verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Een wet van 31 mei 2017 voert de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in. De verplichte verzekeringsplicht treedt in werking op 1 juli 2018, meer in het bijzonder voor alle werken van woningbouw, waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd vanaf voormelde datum.
Ondernemers die wakker liggen van juridische vraagstukken en problemen. Die kunnen wij zeker een helpende hand reiken…
Het had anders kunnen lopen, maar we zijn blij dat Mr. Jeffrey Amankwah hoofd van het rechtsdomein verzekeringsrecht bij Adlex is geworden.
Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille